Logo Epcal

EnergiePrestatieCertificaten & Audits Londerzeel


Meer info

EPC?

Het EPC (Energieprestatiecertificaat) is verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop of te huur worden aangeboden.

Proces


Contact nemen

Er wordt een datum afgesproken om de opmetingen van uw woning uit te voeren.

Opmeten

De woning wordt opgemeten en alle gegevens worden genoteerd.

Verwerken

De gegevens worden verwerkt en het energieprestatiecertificaat wordt opgesteld.

Afleveren

Het EPC met bijhorende score wordt naar u opgestuurd.

EPC

De energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn legt op dat zowel voor nieuwbouwwoningen als voor de verkoop en de verhuur van bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt.

Energieaudit

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,…. Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro's besparen.

EPB - Certificaat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij een vastgoedtransactie moet een EPB-certificaat gevoegd worden door de verkoper of de verhuurder van het goed. Voor de verkoop of verhuur van een woning of appartement is dat een EPB-certificaat - Wooneenheden Dit certificaat wordt afgeleverd door een erkende certificateur. Vanaf 1 mei moet een dergelijk certificaat aanwezig zijn voor de verkoop van een vastgoed. Op 1 november volgt de verplichting voor verhuur. Op het EPB-certificaat zal net als voor een koelkast een energiecategorie vermeld staan, op een schaal gaande van A (heel zuinig) tot G (zeer energieverslindend). Zo kan de kandidaat-koper of –huurder de verschillende woningen die hij bezoekt, vergelijken vanuit energieoogpunt. Op het document worden ook aanbevelingen gedaan om de energieprestatie van de woning te verbeteren. De persoon die het goed te koop of te huur zet zal in zijn reclame (Internet, advertentie, affiches,…) de energiecategorie en het niveau van de CO2-uitstoot moeten vermelden. Een EPB-certificaat is geen energieaudit. Het EPB-certificaat is een foto, een beschrijving van de energetische kwaliteit van het verkochte of verhuurde gebouw. Het bevat ook drie standaardaanbevelingen voor een betere score van het EPB-certificaat die losstaan van het gedrag van de bewoner. De audit omvat daarentegen een reeks zorgvuldig bestudeerde en becijferde persoonlijke aanbevelingen, met tips om ze in functie van de context van de bestudeerde woning in de praktijk te brengen.